Cisantana-Kuningan,  12,13, 14 Oktober 2023

Kemah Bersama….

Kemah bersama diikuti oleh peserta didika kelas X dari Program MIPA dan IPS dengan jumlah 238 dan Dewan Kerja Kelas XI dan XII dengan menggunakan 5 armada BUS, 1 long Travel dan 1 truk.

Kemah bersama diikuti

peserta dengan riang dan gembira dengan memperhatikan kedisiplinan peserta didik, kemah bersama juga untuk memupuk kedewasaan dan kedisiplinan yang akan berguna bagi peserta didik pada masa akan datang.